Detectivi particulari ce efectuează investigații cu privire la:

 • Conduita și moralitatea publică a unei persoane.
 • Date privind solvabilitatea și seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potențială parteneră într-o afacere;
 • Căutarea de probe și contraprobe necesare în procese;
 • Căutarea și identificarea unor martori participanți la evenimente aflate în litigiu;
 • Alte activități de investigații necesare apărătorilor în procese;
 • Persoane dispărute;
 • Informații pre și post matrimoniale;
 • Cauzele absenteismului conjugal, al trădării ori comportamentului duplicitar;
 • Consumul de droguri și protejarea tinerilor;
 • Verificarea și supravegherea persoanelor din anturajul minorilor;
 • Obținerea de probe ori informații în format audio și foto-video;
 • Identificarea de persoane dupa adresa de domiciliu, numărul de telefon (mobil, fix), CNP sau numarul de înmatriculare al autoturismului;
 • Fraude în domeniul comerțului (cliensi rău platnici, rețele de firme organizate pentru fraudă etc.);
 • Bunurile care fac obiectul unor litigii de natură civilă sau penală, înstrainate în scopul prejudicierii intereselor unor părți în proces și activitați de recuperare a lor;
 • Asigurarea protecției împotriva scurgerii unor informații din sfera vieții private sau a activității agenților economici care doresc să păstreze confidențialitatea acestora;
 • Căutarea și obținerea de probe și contraprobe necesare în rezolvarea unor litigii de natură civilă sau penală;
 • Identificarea persoanei care a scris un text, al cărui autor este necunoscut ori contestat;
 • Stabilirea contrafacerii voite a scrisului sau a semnăturii de către o persoană;
 • Constatarea falsului prin ștersături sau adăugiri;
 • Stabilirea condițiilor în care a fost realizat un înscris: în stare de ebrietate, în situația când autorul este bolnav, la bătrânețe, în condiții incomode etc.;
 • Autenticitatea sigiliilor sau a impresiunilor de ștampile;
 • Autenticitatea unor înscrisuri ori documente oficiale;
 • Vechimea unui înscris;
 • Depistarea mijloacelor de ascultare, înregistrare audio-video în incinta unor birouri, săli de conferințe, hoteluri, locuințe etc. ;
 • Investigații de specialitate în sprijinul birourilor de resurse umane, în sensul stabilirii loialitații angajaților ori efectuarea de verificări în vederea angajării, pentru stabilirea compatibilității cu cerințele postului;
 • Studii și evaluări psihologice (inclusiv testări cu poligraful, pentru detectarea comportamentului simulat);
 • Investigații și supraveghere pentru depistarea și surprinderea sustragerilor materiale și intelectuale, ori pentru documentarea unor acțiuni distructive;
 • Verificarea și testarea modului în care societatea de paza angajată își realizează sarcinile specifice;
 • Obținerea și verificarea unor date cu privire la un agent economic care prezintă interes pentru încheierea și derularea afacerii;
 • Analiză de risc în vederea evitarii expunerii la neperformanță;
 • Consultanță de specialitate pentru găsirea căilor practice de reducere a riscului și de prevenire a evenimentelor nedorite;
 • Alte investigații și consultații pe probleme de detectivistică, la cererea expresă a clienților.
Contact